comedy

Seeing stuff is really good

Swansea comedian Steffan Alun on what's so great about walking. Spoiler alert: seeing stuff, gossiping, and not having to get on the tube

Mae gweld stwff yn dda iawn

Welsh/ Cymraeg: Y digrifwr o Abertawe Steffan Alun ar yr hyn sydd mor wych am gerdded. Rhybudd spoiler: gweld pethau, hel clecs, a pheidio â gorfod mynd ar y tiwb

Recent posts

Popular categories