Waycheck Signup

* indicates required / yn ofynnol

Do you need support with any of the following? / Ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw un o’r canlynol?

Your provisional plans / Eich cynlluniau hyd yn hyn

Terms / Termau*

Contacting you / Yn cysylltu â chi

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website. / Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein he-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. / Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i’w phrosesu. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here. / Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.